Regulamin Klubu Kultury Vademecum

Regulamin  Klubu Kultury Vademecum

1. Klub Kultury Vademecum prowadzony jest przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

3. Opłaty miesięczne należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca. Niedotrzymanie terminu płatności może spowodować wykluczenie z zajęć.

4. Opłata obowiązuje uczestników bez względu na ilość zajęć wykorzystanych w miesiącu

5. Opłat można dokonywać gotówką w Klubie Kultury Vademecum oraz na konto bankowe:

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić: Vademecum/nazwa zajęć/2015/imię i nazwisko uczestnika/miesiąc

6. Klub Kultury Vademecum zapewnia salę do zajęć oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

7. Każdy instruktor zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem ferii, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy .W przypadku odwołania zajęć przez instruktora z powodu choroby lub z innych przyczyn zajęcia odbędą się w innym, ustalonym terminie.

7. Zaakceptowanie Regulaminu Klub Kultury Vademecum oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków  w celach związanych z udziałem w zajęciach prowadzonych w Klub Kultury Mydlniki , zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych (DzU z 1997r., nr 133, poz. 883). Informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania.

8. Zaakceptowanie regulaminu oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka, wykonanego w trakcie zajęć organizowanych przez Klub Kultury Vademecum w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, a w szczególności na publikowanie zdjęć: na stronie internetowej Klubu Kultury Vademecum w materiałach promocyjnych, na profilu Klubu Kultury Vademecum na portalach www.facebook.com, www.flickr.com, wordpress.com, google+, www.tumblr.com, pinterest.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach, wydawnictwach, stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych.


Dokumenty potrzebne aby dołączyć do Klubu Kultury Vademecum
Pobierz warunki uczestnictwa w klubie (plik PDF)
Pobierz kartę uczestnika klubu (plik PDF)