Anna Grochowska

Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom na Wydziale Malarstwa, pod kierunkiem prof. Zbysława Marka Maciejewskiego). Autorka wielu prac i warsztatów, terapeutka dziecięca w Domu Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie. Realizatorka wielu wystaw, pod jej kierunkiem powstały atrakcyjne prace dzieci, wykorzystane podczas aukcji prowadzonych na rzecz mieszkańców Domu Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie.

Ewelina Woźniak-Łyp

Kierownik Ewelina Woźniak-Łyp ukończyła Uniwersytet Śląski na wydziale animacji społeczno-kulturalnej.Prezes Fundacji Kraków Kreatywny. Pedagog, koordynatorka projektów branży kreatywnej, trener i konsultant Galerii Bielskiej BWA, doradca instytucji kulturalnej. Doradca do spraw zarządzania projektami. Jako konsultant projektów w branży kreatywnej współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w Krakowie. Specjalizuje się w treningach rozwijających umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi oraz interpersonalne, warunkujące skuteczność w biznesie. Przewodnik górski po Beskidach Zachodnich.